Reiki – kurser

Kurser för behandling av Dig själv & andra
Reiki kan alla som vill lära sig. Under två sammanhängande kursdagar ger jag Dig de verktyg Du behöver för att börja använda Reiki på Dig själv och andra.

Reiki är en tusentals år gammal healingform som är mycket kraftfull, men ändå enkel att lära sig. Förmågan överförs från lärare till elev genom en så kallad initiering. Det innebär att läraren, som redan har kontakt med Reikikällan, även ”kopplar ihop” eleven med ”Reiki-frekvensen”. Som Reiki-utövare använder Du inte Din egen energi, utan är enbart en kanal för energin. Du behöver inte heller kunna ställa diagnos eller veta vad som behöver helas.

Anmäl gärna ditt intresse via mail, klicka här!

Reiki I
Inga förkunskaper krävs.
Helgkurs;
lördag – söndag, 10–16
Pris; 1 800: -, inkl moms, dokumentation, fika & lunch
Helande beröring
På denna kurs, steg 1, lär Du Dig att behandla allt Du kan lägga dina händer på; Dig själv, andra människor, djur, växter eller din mat och ditt vatten. Du arbetar både med dig själv och behandlar andra (och får själv behandling) på brits.
Reiki II
Förkunskap: Reiki I
Helgkurs;
lördag – söndag, 10–16
Pris; 3 000: -, inkl moms, dokumentation, fika & lunch
Distanshealing
På steg två arbetar vi med distanshealing. Du lär Dig skicka Reiki till allt och alla, över tid och rum. Det kan vara till personer, situationer eller rädslor. Detta gör vi med hjälp av symboler, som Du lär Dig denna kurshelg.

Planerade kurser våren 2014:
Reiki steg 1 – kurs för behandling av Dig själv & andra: 12-13 april
Reiki steg 2 – distans för helande & egenutveckling: 26-27 april

Kommentera